Triệt Lông Vĩnh Viễn

10 LẦNBH VĨNH VIỄNTRIỆT LẺ
Triệt toàn thân7,990K13,990K799K
Triệt viền bi1,200K2,000K119K
Triệt bi1,690K3,000K169K
Triệt lưng1,790K2,500K179K
Triệt 1/2 bụng790K1,300K79K
Triệt bụng1,100K1,500K129K
Triệt full chân1,490K2,900K149K
Triệt 1/2 chân
Triệt ngực1,390K1,800K139K
Triệt full tay1,249K2,300K129K
Triệt 1/2 tay790K1,400K79K
Triệt gáy849K1,500K89K
Triệt râu1,100K2,200K99K
Triệt mặt989K1,800K99K
Triệt trán599K900K69K
Triệt cằm449K799K49K
Triệt mép349K699K39K
Triệt nách349K699K39K