Triệt Lông Vĩnh Viễn

10 LẦNBH VĨNH VIỄNTRIỆT LẺ
Triệt toàn thân 7,990K13,990K799K
Triệt viền bi 1,200K2,000K119K
Triệt bi 1,690K3,000K169K
Triệt lưng 1,790K2,500K179K
Triệt 1/2 bụng 790K1,300K79K
Triệt bụng 1,100K1,500K129K
Triệt full chân 1,490K2,900K149K
Triệt 1/2 chân
Triệt ngực 1,390K1,800K139K
Triệt full tay 1,249K2,300K129K
Triệt 1/2 tay 790K1,400K79K
Triệt gáy 849K1,500K89K
Triệt râu 1,100K2,200K99K
Triệt mặt 989K1,800K99K
Triệt trán 599K900K69K
Triệt cằm 449K799K49K
Triệt mép 349K699K39K
Triệt nách 349K699K39K